HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ (SMARTHOME, CAMERA, INTERNET, ĐIỆN THOẠI, TRUYỀN HÌNH)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt, thiết kế các hệ thống điện nhẹ:

1. Thi công lắp đặt hệ thống mạng Lan, mạng điện thoại (telephone)

2. Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát

3. Thi công lắp đặt hệ thống tổng đài âm thanh.

0356 043 727
icons8-exercise-96